Nyheter

Hold av datoen!!

27. oktober blir det boklansering av Maya og Smokkeprinsessen.

Mer informasjon kommer

Sjøholmen åpner med Smokketårn

I september åpner Sjøholmen dørene til publikum. Sjøholmen vil være et kunst senter for barn. Med work shops, installasjoner og sanseloft.

Det vil også være et Smokketårn hvor Smokkeprinsessen og Smokkedragen bor. Her kan barn fra hele verden komme og levere smokkene sine.